FANDOM


  • Şu anda yöneticilik yapacak yetkinlikte olduğunu düşünmüyorum. Gerek İngilizce vikide yaşadığın sorunlar gerek vaka sayfalarını tam olarak açamaman beni bu düşünceye sevk etti. Ayrıca yaşının da yüksek rütbe için genç olduğunu göz önüne alarak şu anlık yöneticilik vermeyeceğim. Haftada bir vikiye uğrar duruma bakarım. Eğer kendini ispatlayabilirsen yöneticilik veririm.

      Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.