FANDOM


  • Kategori eklerken mantıksal sıralamaya göre yap. Mesela: Karakterler, Ana Karakterler, GBPD üyeleri, Şüpheliler, Katiller gibi sırayla git. Birinin katil olması için önce karakter, sonra şüpheli sonra katil olması gerekiyor.

      Loading editor
Give Kudos to this message
You've given this message Kudos!
See who gave Kudos to this message
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.