FANDOM


HC

Tarihî Merkez (İng.: "Historical Center"), Grimsborough Şehrinin altı bölgesinden üçüncüsüdür. Batısında Finans Merkezi, güneybatısında Sanayi Bölgesi, doğusunda Üniversite ve güneyinde Akçaağaç Tepeleri bulunur. Grimsborough'nun 22-31. vakaları bu bölgede bulunmaktadır.

Özellikleri

Tarihî Merkez, isminden de anlaşılacağı üzere, Grimsborough'nun en eski bölgesidir. Bu bölgede genellikle şehrin tarihi-kültürel yapısı ve sanatsal yönü hakimiyet göstermektedir. Grimsborough Mezarlığı ve Grimsborough Ormanı bölgenin kuzeydoğu ve kuzey bölgelerinde bulunur, ayrıca şehrin kurucusu William Cooper'ın köpeği "Ellington"' ile birlikte yaşadığı yerdir. Tarihi Merkez'deki vakalar aşağıdaki şekilde sralanmıştır.

Vakalar

TarihiMerkezLogosuTarihî MerkezTarihiMerkezLogosu

GTD
Grimsborough Bölgeleri
Sanayi Bölgesi(Industrial Area) | Finans Merkezi(Financial Center) | Tarihi Merkez(Historical Center) | Üniversite(University) | Akçaağaç Tepeleri(Maple Heights) | Havaalanı(Airport)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.