FANDOM


Karakterler Criminal Case'de belirli derecede rol oynayan kişilerdir ve bazılarının rolleri son derece önemli iken, bazılarının ki ise ufak ve az etkili olabilir. Bu sayfada oyunun içinde fiziksel olarak görülen veya adı geçen tüm karakterlerin listesi bulunmaktadır.

Karakter Sınıfları

Karakterler toplamda altı tane sınıfa ayrılmışlardır. Bu sınıflar aşağıdaki gibidir.

Ana Karakterler — Oyundaki en önemli rollere sahip olan karakterlerdir ve bu grup Grimsborough EM, Pasifik Koyu EM ,Büro ve Concordia Uçan Takımı üyelerini kapsamaktadır.

İkincil Karakterler — Oyunda önemli rollere sahip olan karakterlerdir, fakat Ana Karakterler kadar büyük rolleri yoktur.

Yardımcı Karakterler — Oyunun belli başlı bölümlerinde görülürler fakat oyun içinde önemli rolleri yoktur. Bunlar genellikle bir veya birden fazla vakada küçük rolleri olan veya oyun içindeki her hangi bir karakterin (Şüpheli veya Ana Karakter) yakını veya atası olabilirler. 17. Yüzyıl Karakterleri ve Atalar bu gruba dahildir.

Kurbanlar — Bulundukları vakada öldürülmüş olan yardımcı karakterlerdir ve oyuncunun amacı kurbanları öldüren karakteri yakalamaktır.

Şüpheliler — Oyun içinde bir cinayet vakasında görülen yardımcı karakterlerdir ve genellikle cinayet veya başka bir suç işlemekten ötürü şüpheli olabilirler. Katiller'de suçlu oldukları anlaşılana kadar şüpheli oldukları için bu gruba dahildirler.

Kâtiller — Bir vakadaki kurbanı öldürmüş olan yardımcı karakterlerdir. Her katilin belli bir cinayet nedeni mevcuttur.

Ana Karakterler

Grimsborough EM

Pasifik Koyu EM

Büro

Concordia Uçan Takımı

İkincil Karakterler

Grimsborough Karakterleri

Karakterler/Grimsborough

Pasifik Koyu Karakterleri

Karakterler/Pasifik Koyu

Dünya Turu Karakterleri

Karakterler/Dünya Turu

Geçmişin Gizemleri Karakterleri

Karakterler/Geçmişin Gizemleri

Komplo Karakterleri

Karakterler/Komplo
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.