FANDOM


1960'lar

1960'lar Zamanda Yolculuk'un ikinci dönemidir.

1969 yılında geçer ve ekibin zaman makinesi sabote edildikten sonra ekibin makineyi tamir etmeye ve o zamanda sıkışıp kalmamaya çalışmasını konu alır. Aynı zamanda Soğuk Savaş döneminde, ABD ve SSCB arasında jeopolitik bir gerginliğin yaşandığı ve birbirleriyle tüm Dünya'daki ideolojik egemenlik konusunda karşı karşıya geldikleri, uzay yarışının yaşandığı ve nükleer silahların geliştirildiği dönemde geçmektedir.


Zamanda Yolculuk'un altıncıdan onuncuya kadar olan vakaları burada geçmektedir.

Vakalar

1960'lar

Navigasyon

GTD
Antik Çağ (Ancient Times) | 1960'lar (The 1960's) | Rönesans(Renaissance) | Değişmiş Günümüz (Altered Present) | Yelken Devri (Age of Sail) | Asya Orta Çağı (Medieval Asia) | Son (The End)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.